Monitorovací systémy

Nově v našem sortimentu nabízíme možnost systému automatizovaného monitoringu za využíti identifikační technologie RFID TROVAN®. Systém je možné aplikovat jak pro vědecké projekty, tak pro účely komerčního charakteru.

Zásadní význam statistiky ve vědních oborech jako je biologie, ekologie aj., logicky vede k hledání způsobů jak zjednodušit sběr a ukládání většího objemu dat.

Podle již zrealizovaných nebo stále běžících projektů, je náš systém stále více využívanou možností.
 

Využití
systému:

 
 • monitoring pohybu zvířat
 • sledování teritoriálního a behaviorálního chování
 • identifikace věcí a jejich následná evidence
 • dokazování pohybu strážných osob
 • sledování pohybu věcí
 

Garantované parametry:

 
 • spolehlivá funkčnost
 • odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům
 • variabilita užití systému
 • sběr velkého objemu dat v jednoduchém formátu (čas a datum včetně jednoznačného identifikátoru)
 

Kroky k zavedení systému:

 • projektová a finanční příprava
 • čtecí zařízení, antény
 • mikročipy
 • evidenční software a sběr dat
 • elektronické propojení
 • montáž, oživení, odladění
 • realizace, převzetí know-how
Systém je možné individuálně upravit na míru, pro Vaše potřeby včetně případných doplňků.
© CLEVER Soft & Datak