Úspěšně realizované projekty

  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
  • Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves, v.v.i.
  • Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, v.v.i.
  • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Brno, v.v.i.
  • Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
  • Department of Evolutionary Biology and Ecology, University of Wroclaw, Poland